Trappan

Här hittar du ett exempel på en uppgift där vi har försökt att ta till vara på mervärdet av att studera på distans och att lära av varandra.

Denna uppgift går ut på att alla deltagare besöker en kyrka, kyrktorn eller rådhus som har en gammal trä/sten-trappa. Vid trappan följer olika matematiska övningar där deltagaren utmanas i ämnet. 

När deltagaren har sammanställt sitt material och lämnat in läser alla igenom och reflekterar över varandras resultat.

Uppgiften hittar du här: Trappan

Bild på stentrappa och människor