Starta mjukt

Många som börjar en allmän kurs på distans är ovana vid distansstudier. Det kanske var längesedan de överhuvudtaget studerade eller de har kanske tidigare misslyckats med sina studier. Hur vi ska ge dessa deltagare en positiv känsla när de påbörjar sina distansstudier är något som vi lärare kan fundera över.

Ett sätt är att mjukstarta kursen både vad det gäller teknik men även när det gäller svårighetsgrad på uppgifter. Många deltagare behöver en "inskolning" till sina studier. Det tär på självkänslan att inte förstå eller klara av uppgifter och teknik. Målet för dig som distanslärare kan vara att alla ska klara av den första uppgiften.

Med tiden kan svårighetsgraden på kursen öka till exempel med mer komplicerade frågeställningar, samarbetsövningar, fler tekniska redskap och genom att ställa högre krav på redovisningar.