Resan till Amerika

Här hittar du ett exempel på en uppgift där vi har försökt att ta till vara på mervärdet av att studera på distans och att lära av varandra.

Denna uppgift går ut på att alla deltagare besöker kyrkoarkivet, på biblioteket eller på kommunen, och förkovrar sig i hur emigrationen till USA var under tidsperioden 1850-1930 i deltagarens hemkommun. Till uppgiften ska deltagaren besvara olika matematiska frågor och redovisa.

När deltagaren har sammanställt sitt material och lämnat in läser alla igenom och reflekterar över varandras resultat.

Uppgiften hittar du här: Resan till Amerika

Bild över ett småländskt landskap