Spelregler

För att underlätta ett gott kursklimat och en effektiv inlärning kan det vara bra att sätta ihop gemensamma spelregler. Du som lärare kan i förväg tänka igenom vilka spelregler som du tycker är lämpliga för din kurs men om det är möjligt kan det även vara bra att låta deltagarna vara med vid utformningen av kursens spelregler. Erfarna distanslärare berättar att det är lättare att förstå och följa uppsatta regler om man själv har varit med och utformat dem. Ett bra tillfälle att utforma spelreglerna är vid kursens första närträff.

Exempel på vad spelregler kan handla om:

  • Hur ofta deltagarna bör koppla upp sig
  • Hur aktiva ska deltagarna vara i dialogen
  • Hur och var anmäler man frånvaro vid till exempel sjukdom eller resa
  • Hur vi håller en positiv och varm atmosfär på kursen
  • När och hur läraren/lärarna, syv, kurator med flera är tillgängliga 
  • Vilket typsnitt och storlek texter ska ha
  • Vikten av att håll deadlines

Nedan finns ett exempel på hur spelregler kan se ut.

Bild med exempel på spelregler.