Besök ett naturskyddområde

Här hittar du ett exempel på en uppgift där vi har försökt att ta till vara på mervärdet av att studera på distans. I uppgiften tar varje deltagare reda på vilken information som finns på sin kommuns hemsida om naturskyddsområden. Därefter besöker alla varsitt naturskyddsområde och samanställer sina observationer så att alla i gruppen kan se vad alla har gjort.

På så sätt får gruppen en helhetssyn på vilka områden i olika delar av Sverige som har ett skyddsvärde. Gruppen kan även jämföra informationen om naturområden som finns på olika kommuners hemsidor.

Uppgiften hittar du här: Besök ett naturskyddsområde

Bild över naturreservatet "Husebymaden".