Tornet i Hanoi

Här hittar du ett exempel på en uppgift där vi har försökt att ta till vara på mervärdet av att studera på distans och att lära av varandra.

Denna uppgift går ut på att deltagaren skapar en matematiskt problemlösningsuppgift som löses på egen hand men där deltagaren har möjlighet att kommunicera med andra över olika lösningsförslag. Tanken är att utveckla den matematiska kommunikationen och se andras frågor samt lösningar som hjälp på vägen.

När deltagaren har sammanställt sitt material och lämnat in läser alla igenom och reflekterar över varandras resultat.

Här hittar du uppgiften: Tornet i Hanoi