Maten vi äter

Här hittar du ett exempel på en uppgift där vi har försökt att ta till vara på mervärdet av att studera på distans och att lära av varandra.

Denna uppgift går ut på att alla deltagare besöker en mataffär och tar reda på ursprungsland m.m. för en typ av matvara. De tittar även efter olika typer av miljömärkningar.

När alla sammanställt sitt material och lämnat in läser alla igenom varandras resultat och reflekterar över till exempel om Sverige i dagsläget kan vara självförsörjande på mat.

Denna uppgift går även utmärkt att ämnesintegrera tillsammans med matematik, t.ex. med jämförpriser.

Uppgiften hittar du här: Maten vi äter