Biologisk mångfald

I den här uppgiften ska deltagarna besöka ett natur eller kulturområde och dokumentera sådant som gjorts för att bevara den biologiska mångfalden. Därefter lär de av varandras erfarenheter genom att se vad andra kommit fram till. På så sätt får vi förhoppningsvis en helhetsbild på vad som görs i Sverige för att bevara den biologiska mångfalden.

Här är uppgiften: Biologisk mångfald

Bild över en lövskog.