Innan kursstart


Vi har funderat över följande frågeställningar som är intressanta att fundera över innan din kurs tar fart:

  • Hur lägger du som lärare upp en distanskurs så att den blir flexibel, levande och intressant?
  • Hur tar vi vara på mervärdet av att studera på distans?
  • Hur vi kan skapa gemenskap mellan deltagarna i distanskursen och på så sätt kan ta vara på möjligheterna och fördelarna med att lära sig tillsammans.