Exempel på uppgifter

Här kan du hitta exempel på uppgifter i matematik och naturkunskap där vi har tagit vara på mervärdet av att studera på distans.

Vad menar vi med att "ta vara på mervärdet av att studera på distans"? Jo, att man använder den studerandes närmiljö som klassrum och att man utnyttjar de geografiska skillnaderna mellan deltagarna. Deltagarna kan då ta del av varandras arbeten och på så sätt få en bredare helhetssyn.