Läsa mer

När du som folkhögskolelärare vill förkovrar dig i distansundervisningens värld så vill vi tipsa om olika rapporter och artiklar att läsa.

  • Här kan du läsa om 9 goda råd till dig som vill starta en distanskurs som Elisabet Norin har sammanställt.
  • Kiki Bodin och Kenneth Hermansson är två eldsjälar som har arbetat med distansstudier under en längre tid inom folkbildningen. Här hittar du webbsidan NU DU! samt  NU DU rapport om flexibelt lärande inom folkhögskolan.
  • Kiki Bodin har utvecklat materialet 7 och en halv tankar som ger tips och idéer för ett livslångt flexibelt lärande.
  • Lars-Erik Axelsson har skrivit en rapport som heter Vi lär där vi lever. Här kan du läsa om hur du tar vara på mervärdet av distansstudier, det vill säga hur du använder närmiljön runt deltagaren som en resurs till inlärning.
  • Kiki Bodin har skrivit en antologi om folkbildning och det flexibla lärandet: Första mötet.
  • Christer Lindahl och Tore Mellberg har skrivit en rapport om hur demokrati och folkbildning fungerar ihop: Folkbildning som stöd för demokrati.

Bild över olika lästips