Under kursens gång

Här kan du hitta tips och tankar för vad du kan tänka på när du bygger upp din distanskurs. Vi ger även lite konkreta förslag på vad du kan göra i din distanskurs för att få den levande och få deltagarna att samarbeta och lära av varandra.