Storforum

Ett sätt att ta tillvara på fördelarna med att lära sig tillsammans även på en distanskurs är att skapa ett storforum. Idén med ett storforum är att deltagarna reflekterar över öppna frågor. Målet är att alla ska lägga in egna inlägg, läsa varandras inlägg och även kommentera varandras inlägg. Bilden nedan visar ett exempel på hur ett storforum kan se ut.

Bilden visar ett exempel på en introduktion till ett storforum där deltagran uppmanas att fundera över frågan "Hur kan jag förbättra mitt miljötänk" och gör inlägg i konfrenesen kring detta ämne.