Undvik röra…

Mängden material och inlägg i en distanskurs kan under kursens gång bli väldigt omfattande. För att undvika att deltagarna tycker att det är rörigt och inte hittar i mängden kan det vara bra att ha en tydlig struktur med ordning och reda. Det kan vara bra att lägga lite tid på att skissa upp hur din kursstruktur ska se ut. Tänk dig in i deltagarens situation de första gångerna de loggar in på plattformen.

Ett sätt för att uppnå en bra struktur är att bygga upp din konferens med tiden, allt behöver inte finnas klart från början. Kanske är det bättre om du lägger ut mappar och moment allt eftersom kursen fortgår.

Bilden nedan visar hur "tomt" det kan se ut i början av en kurs på lärplattformen First Class:

Bild över en relativt tom kurskonferens i First Class där endast domkumentet "Studiehandledning" och "Välkommen till Naturkunskap 1b" finns.

Bilden nedan visar ett exempel på hur kursen kan se ut mot slutet om du väljer att använda lärplattformen First Class:

Bild över hur en kurskonferens i First Class kan se ut mot slutet av kursen. Här finns mappar med namn som "Presentationer", "Kursmaterial", "Frågeforum", "Gruppuppgifter", "Storforum" med mera.