Studiehandledning

En  flexibel distansutbildning kan utformas på många olika sätt och det är du som ansvarig som sätter prägel på just din studiehandledning. Om din folkhögskola har plan att erbjuda många olika kurser på distans så ser det trevligt ut om studiehandledningarna har samma utforming. För att vara väl förberedd och få din kurs att fungera redan från början är det av stor vikt att studiehandledningen är klar innan kursstart. Studiehandledningen är till för både deltagaren och läraren. Den vägleder och utgör en planering för kursen och den bör inte ändras under kursens gång. Det är då lätt att det blir förvirring och missförstånd.

Studiehandledning