Närträff

Det kan vara fördelaktigt att varva distansstudierna med så kallade närträffar då deltagarna samlas på samma ställe samtidigt.

En fördel med att ha en tidig närträff på sin kurs kan vara att det blir lättare att kommunicera över nätet när man har fått ett ansikte och en personlighet på namnet man ser på datorskärmen. Får man ett ansikte på personerna man studerar tillsammans med undviker man att kommunikationen blir opersonlig och anonym. Det blir ett varmt och öppet klimat. Erfarenhet säger att atmosfären blir mer gemytlig om deltagarna träffas någon gång i det fysiska rummet och det är även möjligt att deltagarna håller kontakten även efter avslutad kurs, vilket kan ses om en angenäm fördel.

Vad är lämpligt att göra under närträffarna?

Lära känna övningar - där man lär sig mer om varandra. Det går att göra på ett lustfyllt sätt iform av olika porträtt, bingo och så vidare. Om ett av syftena med närträffarna  är att kommunikationen på nätet ska gå lättare kan det vara bra att gå igenom tekniken. Självklart är även närträffarna ett tillfälle för att genomföra sådana moment som inte går att göra via nätet. Närträffen kan även vara ett utmärkt tillfälle för att sätta ihop vilka gemensamma spelregler som ska råda på kursen. Har din folkhögskola samkväm? Det kan vara ett alternativ att lägga ett fysiskt möte just den dagen då det finns möjlighet att arbeta med distansgruppen på förmiddagen och knyta an till samkvämet på eftermiddagen och uppleva gemenskap och samhörighet i god folkhögskoleanda.

Bild av en grupp deltagare under en närträff