Utformning

Vilka lärare är det som finns tillgängliga inom det blivande distansarbetslaget på din folkhögskola? Det är av stor vikt att känna till vilka kompetenser arbetslaget sitter inne med för att på bästa sätt erbjuda och genomföra distanskurser. Finns det erfarenheter med arbete med distanskurser? Hur ser det ut med studievägledare, specialpedagoger och adminstatörer? 

Det är viktigt att alla inblandade är med och introduceras på ett genomtänkt sätt så att steget från traditionell undervisning till distansundervisning inte blir så stort. Det gynnar kursutvecklingen och tillsammans skapas ett arbetslag med god delaktighet och samarbete.                                                                                                                           

En fråga att ta med är vad som händer om kursledaren skulle bli sjuk eller sjukskriven från sitt arbete. Vem kan då tänkas täcka upp och ta kursledarens roll istället. Det är viktigt att alla inblandade vet vilken roll man har i kursen samt när ansvaret tar vid och avslutas.

De blivande deltagarna till kursen är mycket intressanta. Vad har de för behörigheter med sig? Arbetsliv och/eller tidigare studier? Det kan vara stora variationer och det är då viktigt att eftersträva en studiehandledning som kan tillgodose alla deltagares mål och behov. Det är en utmanande uppgift att fundera över hur man strukurerar en sådan studiehandledning. Ska alla deltagare läsa samma litteratur och ha samma uppgifter? Hur utmanar du de deltagare som har mer "kött på benen" än andra?

En kurs på distans kräver mer arbete och planering gentemot en kurs som du har i närundervisning. Att vända och vrida på kursens innehåll och genomförande är lättare när du möter deltagarna "öga mot öga" där du efter några minuter har ändrat spår och riktning. Flexibiliteten att göra stora förändringar på distans kan därför vara mer svåravklarade och upplevas krångliga. När du skapar kursplaneringen i studiehandledningen ska den inte vara för findetaljerad då du begränsar möjligheten till förändring. Det bästa är att ha en grovskiss där du vartefter fyller med olika innehåll. Där har du chans att känna av deltagarna och de känner att de kan påverka innehåll och utformning.

Det är en god idé att redan från början informera deltagaren vad som krävs för att lyckas med studierna. Kraven på kursen som läses på distans är lika höga som att läsa kursen i närundervisning även om uppgifterna och examinationsformerna kan se olika ut. Utforma regler för när deltagaren ska vara uppkopplad vid till exempel ett grupparbete. Hur deltagaren gör för att anmäla frånvaro vid exempelvis grupparbete. Det krävs att deltagaren tar ett aktivt ansvar för sin delaktighet. Med det menar vi att det inte räcker att bara vara närvarande och läsa andras inlägg utan att bidra med någonting själv, utan deltagaren måste ta större delaktighetsansvar. 

Att studera på distans innebär oftast nya erfarenheter för deltagaren. Deltagaren kan känna nyfikenhet och undran vem de övriga kursdeltagarna är och vem man förväntas arbeta tillsammans med den kommande tiden. Genom att skapa ett förtroendeingivande välkomstbrev som skickas ut innan eller samtidigt med studiehandledningen kan du som kursledare redan då påverka ett positivt arbetsklimat innan det första mötet tillsammans.