Innehåll

Innan kursen börjar är det bra att fundera över det pedagogiska och didaktiska innehållet. Flexibiliteten med att arbeta på distans innebär att läraren måste skapa ramar och struktur för kursen. Skriv studiehandledningen som att du sitter och pratar med en deltagare framför dig.  Är min text intressant? Hur ser tidsangivelserna ut för de olika kursavsnitten? Är det flexibelt för deltagarna? Behövs det mer tid för förklaring på några moment i kursen? Att läsa på distans innebär att deltagaren väljer kurser som han/hon vill läsa. Tänk på att förtydliga vad som ska läras, förkunskapskrav, behörighetskrav, mål med kursen och kursens innehåll.

Studiehandledningen kan innehålla:

  • Innehållsförteckning med sidangivelse.
  • Välkomsthälsning: Använd en varm ton som genomsyrar studiehandleningen, kursen och kommunikationen över nätet.
  • Tidsplan: Viktiga tidsangivelser som kursstart och slutdatum, redovisningar, gruppträff, videosamtal, uppgifter som läggs ut efter hand - när finns de tillgängliga, individuella/gruppuppgifter, inlämningstider - när förväntas deltagaren redovisa, finns det möjlighet att ta ikapp missade moment och när i sådana fall, hur mycket och hur ofta förväntas deltagaren vara uppkopplade.
  • Lärare och kursansvariga: Skapa en personlig stil och presentera lärare och kursansvariga med öppna samtal som skapar en känsla av delaktighet och engagemang. Ange när respektive lärare finns tillgängliga och vad läraren har för uppgifter och ansvar i kursen. En trevlig presentation via videomaten när deltagarna är aktiva på plattformen är ett positivt inslag.
  • Kursplan och mål: Till det enskilda ämnet finns kursplaner och mål som du som lärare kan fundera över frågorna - Vad är innehållet, Varför är innehållet så och Hur ska deltagarna lära sig. Om du endast ger kursplanen till deltagaren så ger den inte tillräckligt med information om kursen upplägg och hur studierna ska bedrivas. Tänk på att i förväg meddela deltagarna om hur flexibel till exempel en uppgift är. Förväntas deltagaren komma med inslag är uppgiften mindre flexibel gentemot om deltagaren ska utföra något studiebesök där flexibiliteten är större. Utforma och arbeta om kursplanen och presenterar den på ett enkelt sätt.
  • Förväntningar: Vad som förväntas av deltagaren efter avslutad kurs - behörigheter och omdömen.
  • Beskrivning av den tekniska utrustningen: Vilken lärplattform kommer kursen bedrivas från. Hur ser tillgängligheten ut? Inloggningsuppgifter. Hur skapar du som kursansvarig en trevlig nätmiljö för deltagarna? Försök att tänka utifrån ett deltagarperspektiv. Det viktigaste är att kunna logga in på plattformen, förstå kursens upplägg samt hur kommunikationen sker mellan lärare, deltagare och deltagare sinsimellan. Hur ser det ut på plattformen? Verkar det logiskt? Om jag behöver fråga om någonting, vart kan jag göra det. Vad krävs det för teknisk utrustning för att kunna studera på distans? Behöver deltagarna införskaffa egen dator eller finns det möjlighet att hyra/låna. Räcker det med att använda sin smartphone tillsammans med en bra uppkoppling? Var uppmärksam med "tysta" deltagare - de kan behöva extra tekniskt stöd.
  • Litteratur och hjälpmedel: Vilken litteratur kommer att användas. Finns det digitala böcker tillgängliga. Hur kommer kursen använda internet som en lärportal?

Det är bra att diskutera med arbetslaget om det ska finnas en fysisk träff i början av kursen där deltagarna har möjlighet att bekanta sig med varandra och där man går igenom grunderna tillsammans. Ett trevligt inslag är att göra det i samband med ett samkväm i god folkhögskoleanda, där sammanhållning och gemenskap redan från början tar fart.