Fördelar med distansstudier


Några självklara fördelar med distansstudier är att både rum och tid är flexibelt och på så sätt kan man utöka sin målgrupp genom att erbjuda distansstudier. Andra fördelar kan vara att ingen blir avbruten, alla har samma chans att uttrycka sig och alla får tid till eftertanke och reflektion. På så sätt har distanskursen chans att vara mer demokratisk än en kurs i klassrummet, detta kan man utnyttja genom att låta kursdeltagarna diskutera fritt så mycket som möjligt.

I en distanskurs kan det vara bra att utnyttja deltagarnas närmiljö som inlärning t.ex. genom uppgifter med intervjuer, studiebesök, exkursioner, observationer mm. Det kan också vara en idé att utnyttja den geografiska skillnaden mellan deltagarna i dina uppgifter som du ger gruppen, genom att läsa varandras undersökningar från olika delar av landet kan det ge en större helhetsbild av ett ämne.

Bild över en distansstudents hemmiljö.