Tid

Om man jämför att hålla i en distanskurs med en kurs i närundervisning vittnar många erfarna distanslärare om att det krävs mer förberedelsearbete för en distanskurs. Själva lektionsfasen kanske i sin tur är mindre tidskrävande. Att hålla i en distanskurs för första gången kräver extra mycket tid och detta kan vara något att ha i tankarna då du ska diskutera din egen tjänstefördelning. Ska tiden uppskattas lika som för en kurs på plats? Ska man ta hänsyn till om kursledaren är erfaren eller inte? Ska man ta hänsyn till antalet deltagare i kursen?

Bild över en klocka.