Minska risken för avhopp

Undersökningar har visat att det är fler som tenderar att hoppa av distanskurser än kurser i närundervisning. Därför kan det vara bra att tänka igenom hur man kan undvika avhopp på sin distanskurs. Ett sätt kan vara att ha en tidig närträff så att deltagare och kursledare får lära känna varandra. Att lära känna dem man studerar tillsammans med kan göra att det sedan blir lättare att samarbeta över nätet. Att lära känna varandra, samarbeta och lära tillsammans kan vara sådana faktorer som minskar avhopp på en distanskurs.

Det tär på självkänslan att inte förstå eller att inte klara av tekniken. Därför är det extra viktigt att vara så tydlig som möjligt i instruktioner på distanskurser för att undvika missförstånd. Det kan också vara bra att mjukstarta med lätta tekniska övningar som man tror att alla kommer klara av utan problem. Börja med en mjukstart och introducera nya tekniska saker efter hand.

Distansstudier är flexibla i tid och rum och därför är kanske distansstudier extra lätta att skjuta framför sig. För att motverka detta kan det vara bra att ha en tidig diskussion med deltagarna och klargöra hur mycket tid det är beräknat att man ska lägga ner på kursen per vecka. Att tidigt fånga upp deltagare som tenderar att komma efter kan också vara ett ett sätt att motverka avhopp.

Ett annat sätt att minska risken för avhopp är att uppmuntra deltagarna att prata om sina distansstudier mer nära och kära. När man berättar om sina studier med människor runt omkring ökar förståelsen och det blir färre kommentarer som liknar ”du sitter ju jämt och hänger framför datorn”.

En väg för att uppnå samhörighet på kursen kan vara att använda humor. Bjud på dig själv och använd till exempel smileys. Du kan också skapa ett utrymme på kursen speciellt för prat som inte har med kursen att göra, det kan kallas för café eller tehus. Det sociala småpratet har en tendens att gynna de mer seriösa nätsamtalen.

Bild över tre glada smileys.