Frågeforum

I klassrummet är det lätt att fråga kompisen bredvid om det är något man inte riktigt förstår eller räcka upp handen och fråga läraren. Över nätet är det inte riktigt lika smidigt eller lika naturligt. Deltagaren kan så klart skicka iväg ett mail till kursledaren med sin fråga men ännu bättre är det om det blir naturligt för kursdeltagaren att använda ett frågeforum.

Fördelarna med ett frågeforum är att alla har tillgång att läsa varandras frågor och svar, på så sätt behöver inte alla ställa och få svar på liknande frågor. Även de som inte vågar fråga får svar och till och med kan de som inte insett att de uppfattat fel bli hjälpta. En annan fördel är att deltagarna kan svara på varandras frågor, då kan du som kursledare avlastas och få hjälp av andra kursdeltagare.