Elevdemokrati

Elevdemokrati är något som skattas högt i skolans närundervisning och man kan fråga sig hur möjligheten ser ut att få in demokrati på distans. Genom att redan från början ha skapat en trygghet och gemenskap i gruppen stärker det deltagarna till att testa sina åsikter och har möjlighet att ändra på sig utan att förlora i prestige.

I distansundervisningen bör du som handleder gruppen ha en annan strategi än vad du har i närundervisningen. Att kunna se varandra, tillsammans bestämma och uppleva känslan av bli lyssnad på är möjlig i närundervisning medan det i distansundervisning inte är möjligt utan du lägger mer ansvar på deltagarna. Låt lika och olika åsikter brytas mot varandra, diskussionen för och emot en sak, uppmana deltagarna till att respektera varandras åsikter och låt deltagarna få nya infallsvinklar som stimulerar deras utveckling. Det är viktigt att du som lärare bevakar arbetssättet och diskussionerna så att ingen går utanför ramarna. Du kan stimulera med frågor och stärka det deltagarna skriver. Just själva formen av distansstudier är något som gynnar demokrati i och med att alla har "lika höga röster" och det är inte bara de som är rappa i munnen som kommer till tals. Deltagaren får möjlighet att i lugn och ro formulera ett inlägg och uppleva en förväntan i hur inlägget tas emot och hur responsen blir.

En utvärdering i mitten av kursen kan ge kursledaren en vink om något i kursen bör ändras på. Då har deltagarna möjlighet att komma med synpunkter och konstruktiv kritik.