Återkoppling

När deltagaren bedriver sina studier på distans ökar deltagarens ansvar och aktivitet för lärandet. Inom folkhögskolan arbetar vi med att bedöma deltagares studieförmåga från följande innehåll:

  • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.
  • Förmåga till analys, bearbetning och överblick.
  • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.
  • Social förmåga.

Styrdokument och kursplaner ämnar varje folkhögskola att själv forma i sin verksamhet. Inom det flexibla och distanslärandet är det av vikt att synliggöra var och ens lärprocess. Man brukar prata om formativ bedömning där:

  • "Deltagarnas ansvar och aktivitet för lärandet ökar".
  • "En delaktig och engagerad deltagare blir sin egen självgående drivkraft med hjälp av lärare". 

Genom att arbeta med formativ bedömning kan deltagaren få kunskaper om hur hon/han lär bäst i samspel med lärare-deltagare och deltagare-deltagare. Utgångspunkterna i formativ bedömning är Vad är målet, Var befinner jag mig nu och Hur ska jag göra för att nå målet. Genom att deltagaren utvärderar sin egen förmåga och gör en självbedömning så får samtidigt läraren feedback på kursen i distansundervisningen.

Vid grupparbeten och individuella arbeten bör du som lärare ge feedback snabbt. Deltagaren är "mitt upp i" sin uppgift och om du avvaktar istället för ge återkoppling så kan intresset och engagemanget svalna från deltagarens sida. Det kan även vara lämpligt att uppmuntra deltagarna att ta del av varandras arbeten och gärna komma med synpunkter och kommentarer i en positiv riktning. Som distansansvarig lärare kan det se lite olika ut när, vilken dag/dagar, återkoppling sker och speciellt när du som lärare vill hålla deltagarens intresse och engageman uppe. Utifrån erfarenhet berättar distanslärare att torsdagar och söndagar är dagar som har högst aktivitet ur ett deltagareperspektiv. Anledningen tycks vara att på torsdag närmar sig helgen och man vill ha sina arbetsuppgifter avklarade innan helgen påbörjas. Söndagar är då deltagarna kommer på att ny vecka är på ingående och att man då vill vara färdig och redo för nya utmaningar och arbetsuppgifter.

Bilden visar en bunt matteprov som är rättade av lärare.