Naturkunskap

Här kan du hitta tre olika uppgifter som kan användas för distansstudier i naturkunskap. I uppgifterna har vi försökt att ta till vara på mervärdet av att studera på distans.