Pedagogiska resurser

På Folkbildningsnätets hemsida finns många användbara och tillgängliga resurser som du kan använda dig av. För att söka på användbara resurssidor som kan vara bra att använda sig av i sin distansundervisning kan du söka under pedagogiska resurser.

Bild över pedagogiska resurser

Vill du kommunicera och se deltagaren via nätet så kan du använda dig av  videokonferens där det finns bokningsbara rum för dig och din/dina deltagare.

Om du vill göra en presentation av dig själv, kursdeltagare eller presentera något i ditt ämne finns videomat.

Vill du som folkhögskolelärare själv gå en nätpedagogisk grundkurs på distans så kan du göra det här.

Andra användbara resurser som vi vill tipsa om är:

- Att använda kurswiki som är ett populärt sätt för grupper att sammanställa ett arbete. Det finns många wikiplatser på nätet, ett exempel är www.wikispaces.com.

- Hur du skapar klipp från utbildningsradions program, UR, hittar du här: Skapa klipp.

- Tornedalens folkhögskola har skapat en öppen lärresurs som lär dig hur du gör film för din distansundervisning: Filmflex

- Film om att kunna genomföra diskussioner på nätet: Dialogkompetens.