Digitala resurser

De digitala resurserna innebär olika slags material som har publicerats elektroniskt och finns tillgängligt på Internet. Det kan vara allt i från en text på en sida i ett worddokument till en proffsigt gjord video som du kan ta del av i form av en strömmande videofil. Digitala resurser har drastiskt utökat förrådet av information och material  och du kan söka efter material som kan vara användbart i de olika kurserna.

De digitala resurserna som vi tycker kan vara användbara är:

 Bild över digitala resurser