Så skapade vi Lär i samverkan

Vi vill skapa en lärresurs med tips, ideér och tankar kring vad som är viktigt att tänka på när du ska starta en kurs på distans. Att arbeta i närundervisning är något som vi gör dagligen och när projektet blev beviljat, att vi ska bygga en resurs, som kan underlätta klivet från närundervisning till distansundervisning kändes det som en stor utmaning. Vi var först inne på genomförande i uppgiftskonstruktionen - hur du skapar mervärde i dina uppgifter för deltagare som studerar på distans. Efter många tankar och beslut riktade vi in oss på vår ursprungsidé att skapa någon form av modell för hur du kan starta upp undervisning på distans. Genom att fundera över skillnaden mellan traditionell distansutbildning och flexibelt lärande på distans är att man i det flexibla lärandet vill ta vara på folkbildningens tankar om levande samtal, utvecklande grupprocess och att deltagarna ska få en stärkt självkänsla. Flexibelt lärande tar till vara på det gemensamma lärandet och utifrån den tanken har vi arbetat oss framåt.

De länkar och texter som valt ut och hänvisar till i lärresursen kan vara en hjälp för egen fördjupning och tips på sidor som man kan utnyttja nätet som lärportal.

Innehåll

Vi började med att anmäla oss till en nätpedagogisk grundkurs för att själva uppleva hur det är att vara deltagare på distans. Vi fick var med om en gemensam närtäff, lösa individuella uppgifter och gruppuppggifter, presentera kursideér, arbeta synkront och asynkront, arbeta med pedagogiska verktyg och resurser. Med lite mer erfarenhet och med fördjupning i olika läsning om flexibelt lärande fick vi upp ögonen med vad vi skulle jobba med. 

Vi började med att strukturera upp hur vår produkt, lärresurs, skulle se ut. Därefter har vi gemensamt riktat in oss på väsentliga delar som vi upplever är viktiga att ha med. De texter som vi har med har vi själva utifrån erfarenhet och fördjupning i artiklar, böcker, avhandlingar och samtal med distanserfarna lärare utformat i lärresursen.

Vi har fotograferat med iphone 4 och Nikon 7000. Våra foton har vi redigerat i appen FotoRus och på dator Photoshop.

Länkar

Länkar som finns på lärresursen Lär i samverkan är utvalda av Therese Linder och Johanna Jansson. Vi har själva tagit reda på länkar och har efter samtal med distanserfarna lärare fått fler tips på länkar och fördjupningsläsning som kan ge relevant information på ett lättillgängligt sätt.

Källor

Vi har använt oss av erfarna distanslärares intervjuer och avhandlingar till denna resurs. Böcker, internet, avhandlingar och artiklar har stärkt resonemanget i lärresursen. Många av källorna till resursen återfinns under fliken "Läsa mer".

Hemsidan

Hemsidan är en WordPress-sida och temat vi har valt är ett gratistema som heter "Tiny Forge". I temat kan man anpassa sidhuvud, bakgrund och färger.

Licencer och producenter

Lär i samverkan är en öppen lärresurs, producerad 2013 för Folkbildningsnätet av Grimslövs folkhögskola. Lär i samverkan är producerad av Therese Linder och Johanna Jansson.

Fotografier är tagna av Therese Linder och Johanna Jansson

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported Licens.

Creative Commons-licens